Sfairadora

Spojení formátů znaků

x | y
Spojí dva formáty znaků (typ Rich_cformat) tak, že atributy výsledku, které byly určeny i ve formátu y budou mít hodnotu z formátu y, zatímco ty, které ve formátu y určeny nebyly, budou mít hodnotu z formátu x.
Příklad 1:
var Rich_cformat x = rcf_bold(BIT_0)|rcf_italic(BIT_1)|rcf_size(20);
var Rich_cformat y = rcf_bold(BIT_1)|rcf_underline(BIT_1);
var Rich_cformat z = x|y;
Formátu x budou operátorem spojení formátů nastaveny tyto atributy: tučné písmo (bold) je vypnuto, kurzíva (italic) je zapnuta a velikost písma (size) je nastavena na 20.
Formátu y budou nastaveny tyto atributy: tučné písmo (bold) je zapnuto, podtržení (underline) je zapnuto.
Jejich spojením vznikne formát z s těmito atributy: tučné písmo a podtržení budou zapnuty (převzaty z formátu y), dále bude zapnuta kurzíva a velikost nastavena na 20 (atributy neurčené v y, převzaté z x).
Příklad 2:
var Rich_cformat x = rcf_style("Základní text")|rcf_bold(BIT_INVERT);
Atribut tučné písmo (bold) bude mít ve výsledném formátu opačnou hodnotu (BIT_INVERT) než jaká je nastavena ve stylu "Základní text". Přepnutím hodnoty tohoto atributu ve stylu povede k opačné změně formátování znaků, kterým byl nastaven takto vytvořený formát.

Viz též