Sfairadora

  • Referenční příručka

Matematické funkce

Goniometrické funkce

●
sin
●
cos
●
tan
●
cotan
●
arcsin
●
arccos
●
arctan

Exponenciální funkce a logaritmy

●
exp
●
exp10
●
exp2
●
ln
●
log
●
log10
●
log2

Převody jednotek

●
inch
●
deg
●
rad

Ostatní

●
round
●
sqrt
●
abs
●
sgn