Sfairadora

lower_case

lower_case(str)
Převede všechna písmena řetězce na malá. Parametr i výsledek jsou typu String nebo Text.

Viz též