Sfairadora

  • Referenční příručka

log

log(základ, x)
Určí hodnotu logaritmu o daném základu hodnoty x. Parametry i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud hodnota neexistuje, je výsledkem chyba.

Viz též