Sfairadora

log2

log2(x)
Určí hodnotu logaritmu o základu 2 hodnoty x. Parametr i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud hodnota neexistuje, je výsledkem chyba.

Viz též