Sfairadora

log10

log10(x)
Určí hodnotu logaritmu o základu 10 hodnoty x. Parametr i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud hodnota neexistuje, je výsledkem chyba.

Viz též