Sfairadora

  • Referenční příručka

Menší nebo rovno

x <= y
Porovnání hodnot x a y. Pokud je x menší nebo rovno y vrací TRUE, jinak FALSE. Viz poznámky na začátku kapitoly operátorů porovnání.