Sfairadora

  • Referenční příručka

is_union_subtype

is_union_subtype(union, typ)
Zjistí, zda je typ zadaný parametrem typ platným případem sjednocení typů union. Pokud je parametr union kategorie sjednocení typů, funkce vrací TRUE, jestliže je typ podtypem unionu, jinak FALSE. Pokud je union neomezené sjednocení typů, funkce vrací vždy TRUE. Pokud typ union není kategorie sjednocení typů, funkce vrací TRUE, pokud se typ union rovná typu typ.

Viz též