Sfairadora

is_present

is_present(lval)
is_present(ref)
Zjistí, zda l-hodnota lval, případně reference ref (typ Dref) identifikuje přítomnou datovou položku. Funkce vrací TRUE, pokud jde o povinou datovou položkou, nebo o nepovinnou, ale takovou, která má data nastavena. Pokud jde o nepovinnou datovou položku, která nemá nastavena data, vrací FALSE. Hodnotu typu Dref lze vytvořit přetypováním z typu String.
Pokud l-hodnota či reference neidentifikuje existující datovou položku, výsledkem je chyba.

Viz též