Sfairadora

is_prefix

is_prefix(str1, str2)
Pokud je na začátku řetězce str1 obsažen řetězec str2, vrací TRUE, jinak FALSE. Oba parametry jsou Binary, String, Text nebo Rich_string. Pokud je parametr str1 Rich_string, bere se v úvahu i formátování. Výsledek je typu Bool.

Viz též