Sfairadora

is_optional

is_optional(lval)
is_optional(ref)
Zjistí, zda l-hodnota lval, případně reference ref (typ Dref) identifikuje nepovinnou datovou položku. Pokud je položka nepovinná, vrátí TRUE, jinak FALSE. Hodnotu typu Dref lze vytvořit přetypováním z typu String.
Pokud l-hodnota či reference neidentifikuje existující datovou položku, výsledkem je chyba.

Viz též