Sfairadora

is_open

is_open(f)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce vrací TRUE, jestliže byl soubor otevřen některou z funkcí open_... nebo create a nebyl ještě zavřen funkcí close. Jinak vrací FALSE.

Viz též