Sfairadora

is_error

is_error(hodnota)
Pokud je parametr hodnota typu Error, vrací TRUE, jinak FALSE. Volání funkce je ekvivalentní výrazu type(hodnota)==Error.
Příklad 1:
is_error(x/0)
tento výraz vrátí TRUE (chyba dělení nulou), chyba se dále nešíří.
Příklad 2:
var Real ?podíl = x/y;
if(is_error(podíl))
...
otazník označuje proměnnou jako nestriktní, tedy takovou, která může nabývat i hodnoty typu Error. V následující podmínce se testuje, zda k chybě skutečně došlo.