Sfairadora

  • Referenční příručka

is_allowed

is_allowed(lval)
is_allowed(ref)
Zjistí, zda l-hodnota lval, případně reference ref (typ Dref) identifikuje nějakou datovou položku – buď existující nebo nepovinnou, tedy takovou, která případně neexistuje, ale přiřazením hodnoty může být vytvořena. Výsledkem je TRUE, pokud je reference přípustná a FALSE jinak. Hodnotu typu Dref lze vytvořit přetypováním z typu String.

Viz též