Sfairadora

insert_empty

insert_empty(seq, pos)
insert_empty(seq, pos, n)
var_seq <- insert_empty(seq, pos)
var_seq <- insert_empty(seq, pos, n)
Do sekvence vloží jeden nebo více „prázdných“ prvků. Prázdný prvek je prvek iniciální hodnoty svého typu. Prvky se vkládají na index pos. Pokud je zadán parametr n, určuje počet vkládaných prvku. Pokud zadán není, vkládá se jeden prvek. První dvě varianty vkládají prvky do sekvence seq, tento parametr však nechají beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhé dvě varianty upravují na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq.

Parametry

seq
sekvence, do které se vkládá.
var_seq
l-hodnota typu sekvence, jejíž hodnota se má upravit vložením prvků.
pos
pozice, na kterou se vkládá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek sekvence seq resp. var_seq. Záporná hodnota nebo hodnota za koncem sekvence je chyba.
n
počet vkládaných prvků.

Výsledek

První dvě varianty vracejí výslednou sekvencí, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhé dvě varianty vracejí l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.

Viz též