Sfairadora

Je identické

x === y
Porovnání hodnot x a y. Pokud je x a y stejného typu a hodnoty jsou si rovny, vrací TRUE, jinak FALSE. Operátor neprovádí konverzi parametrů na společný typ. Pokud se typy parametrů liší, výsledek je vždy FALSE. Pokud se má provést porovnání s konverzí na společný typ, je třeba použít operátor rovnosti ==.
Tedy například
[Int]0 == [Real]0
vrací TRUE, protože se nejprve obě hodnoty převedou na reálné číslo, zatímco
[Int]0 === [Real]0
vrací FALSE, protože hodnoty nejsou stejného typu.