Sfairadora

  • Referenční příručka

icon

icon(dx, dy)
icon(dx, dy, zdroj1)
icon(dx, dy, zdroj1, rsrc1)
icon(dx, dy, zdroj1, zdroj2)
icon(dx, dy, zdroj1, rsrc1, zdroj2, rsrc2)
Vytvoří ikonu (hodnotu typu Icon) podle zadaných parametrů. Ikona má pevnou velikost nastavenou parametry dx a dy – rozměry ikony v pixelech.
Ikona může být zadána jedním nebo dvěma obrázky. Pokud je zadána dvěma obrázky a je použita např. v tlačítku nebo zaškrtávacím tlačítku, vykresluje se druhý zadaný obrázek, pokud je tlačítko zamáčknuté.
Obrázek je určen parametrem zdroj1 (resp. zdroj2), který může být typu Bitmap, potom udává přímo obrázek, který se má vykreslovat, nebo String, potom udává jméno souboru, ve kterém je ikona uložena. Pokud je ikona uložena v souboru, může jít přímo o ikonu (soubor typu .ico) nebo o libovolný jiný soubor, obsahující ikonu ve svých zdrojích (resources) – např. soubory .exe nebo .dll. V druhém případě je nutné určit číslo či název zdroje pomocí parametru rsrc1 (resp. rsrc2). Tento parametr může být typu Word (číslo zdroje), String (název zdroje) nebo None (konstanta NONE v případě, že zdroj není třeba zadávat). Pokud je zadán zdroj jako prázdný řetězec a rsrc je NONE, ikona bude prázdná.
Pokud určený obrázek ikony nemá rozměry určené parametry dx a dy, při vykreslování bude jeho velikost upravena na zadané rozměry ikony.

Viz též