Sfairadora

hr

x hr
hr(t)
První varianta vytváří hodnotu typu Time na základě počtu hodin zadaného parametrem x. Parametr x může být typu Int nebo Real.
Druhá varianta vrací čas (parametr t typu Time) vyjádřený v počtu hodin (typ Real).