Sfairadora

Větší než

x > y
Porovnání hodnot x a y. Pokud je x větší než y vrací TRUE, jinak FALSE. Viz poznámky na začátku kapitoly operátorů porovnání.