Sfairadora

get_pos

get_pos(f)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce vrátí aktuální pozici ukazovátka souboru. Výsledek je typu Int.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též