Sfairadora

  • Referenční příručka

get_format_name

get_format(obrázek)
Vrátí člověkem čitelný popis aktuálního formát obrázku (typ Bitmap). Výsledná hodnota je řetězec (typ String). Dostupné formáty jsou popsány v kapitole Formáty obrázku.

Viz též