Sfairadora

  • Referenční příručka

get_file_name

get_file_name(fname)
Vrátí jméno souboru z plné cesty (tj. odstraní určení složky). Parametr i výsledek jsou typu String.

Viz též