Sfairadora

  • Referenční příručka

get_extension

get_extension(fname)
Vrátí koncovku jména souboru předaného jako parametr fname. Vracená koncovka neobsahuje úvodní tečku. Pokud jméno souboru nemá koncovku, vrací prázdný řetězec.

Viz též