Sfairadora

get_disk

get_disk(fname)
Vrátí písmeno disku obsaženého ve jménu souboru fname. Výsledek je typu Char. Pokud jméno souboru neobsahuje určení disku, vrací znak s kódem 0 ('`0').

Viz též