Sfairadora

free_type

free_type(typ)
Pro daný typ vrátí jeho volný typ. Pokud typ už volný je, vrátí jej nezměněn.

Viz též