Sfairadora

find_str_back

find_str_back(str, substr)
find_str_back(str, pos, substr)
Nalezne index prvního výskytu řetězce substr v řetězci str ve směru od konce řetězce str. Řetězec str se prohledává od pozice pos.
Funkce vrací index prvního výskytu hledaného řetězce. První znak řetězce má index 0. Pokud je pos záporné, bere se jeho hodnota 0. Pokud řetězec nebyl nalezen, výsledkem je chyba, kterou lze ošetřit například konstrukcí try. Pokud je pozice pos za koncem řetězce str nebo není zadána, prohledává se celý řetězec.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání znakových řetězců. K prohledávání binárních dat slouží analogická funkce find_bytes_back.

Parametry

str
Text, ve kterém hledat. Typ String nebo Text
substr
Text, který hledat. Typ String nebo Text.
pos
Pozice, od které hledat. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str.

Výsledek

Výsledek je pozice nalezeného řetězce (typ Int) nebo chyba.

Viz též