Sfairadora

Výplň

Pro vykreslované útvary, které tvoří uzavřenou křivku lze zadat výplň, kterou má být vyplněna jeho plocha. Parametr kreslících funkcí určující výplň má typ Brush_union, který umožňuje zadat výplň následujícími způsoby:
● Konstantou NONE – potom křivka není uvnitř vyplněna (výplň je průhledná).
● Barvou (typ Color) pomocí funkce color – výplň je potom jednobarevná.
● Vzorkem zadaným jako obrázek (typ Bitmap) o rozměrech 8×8 pixelů.
● Typem Brush umožňujícím zadat dvoubarevný vzorek.