Sfairadora

  • Referenční příručka

Soubory a internet

Pro práci se souborem či internetem je nejprve třeba vytvořit proměnnou typu File:
var File f;
Takto vytvořeno proměnné se přiřadí skutečný soubor funkcí open:
f <- open("c:\název.txt");
Alternativně lze vytvořit nový soubor funkcí create:
f <- create("c:\nový.txt");
Se zdroji z internetu se nakládá analogicky, pouze se soubor otvírá funkcí open_url:
f <- open_url("http://www.diotima.eu");
Z otevřeného souboru lze číst data pomocí některé z funkcí read_... a zapisovat některou z funkcí write_.... Proměnná typu File přitom udržuje ukazovátko v souboru, které udává, kam až byla data načtena/zapsána. Pozici ukazovátka je možné zjistit funkcí get_pos a přesunout funkcí set_pos.
Po skončení práce se souborem by měl být uzavřen funkcí close:
f <- close;
Pokud je třeba ošetřit možné chyby vzniklé při práci se souborem, je nejlépe použít konstrukci try.
Informace o nastavení standardních složek pro ukládání dokumentů lze nalézt ve struktuře system.info.folders.

Poznámka

Pro některé manipulace se složkami a soubory nejsou definovány funkce, lze však použít standardní OLE objekt FileSystemObject. Viz příklad v úvodu kapitoly OLE objekty.

Přehled

●
close
●
create
●
get_pos
●
is_end
●
is_open
●
open
●
set_pos