Sfairadora

  • Referenční příručka

exp2

exp2(x)
Určí hodnotu 2x (exponenciální funkce o základu 2). Parametry i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud dojde k přetečení, je výsledkem chyba.

Viz též