Sfairadora

  • Referenční příručka

evaluate_enkidu

evaluate_enkidu(enkidu)
Parametr enkidu je výstupní šablona v jazyce Enkidu (typ Enkidu nebo Rich_text). Funkce šablonu vyhodnotí a vrátí výsledný formátovaný text (typ Rich_text) jako výsledek. Pokud šablona není syntakticky správně, výsledek je chyba.
Ze šablony jsou dostupná všechna data a proměnné, které jsou dostupné na místě volání funkce evaluate_enkidu.

Viz též