Sfairadora

Funkce pro práci s chybami

Zde jsou popsány funkce pro konstrukci a analýzu chyb (typ Error). Obecné informace o chybách lze nalézt v kapitole Zpracování chyb.

Přehled

●
error

Viz též