Sfairadora

  • Referenční příručka

error_data_ref

error_data_ref(err)
error_data_ref(err, řádek, sloupec)
Vrátí referenci (representovanou jako typ String) na objekt, ke kterému se váže chyba err. Pokud jsou předány parametry řádek a sloupec, jde o l-hodnoty určující proměnné či datovou položku typu Int, do kterých se uloží číslo řádku a sloupce, kde chyba vznikla. Pokud s chybou není asociován údaj o řádku a sloupci, nastaví hodnoty na 0.