Sfairadora

Konstrukce složených typů

Operátory konstrukce složených typů umožňují sestavovat výrazy, jejichž výsledkem je datový typ. Takto vytvořený datový typ potom může být použit při definici proměnné či v operátoru přetypování. Složitější typ lze pojmenovat příkazem def. Alternativní způsob vytvoření datového typu je užití definičního typu datového typu Data_type_def.

Přehled

●
Array
●
Seq
●
Struct
●
Union