Sfairadora

draw_pixel_pal

var_bmp <- draw_pixel_pal(x, y, barva)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné nastaví zadanému bodu barvu. Barva je zadána indexem do palety. Pokud obrázek nemá paletu, je výsledkem chyba.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice bodu.
barva
index do palety určující, která barva se má bodu nastavit. (Typ Int).

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.