Sfairadora

draw_pixel

var_bmp <- draw_pixel(x, y, barva)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné nastaví zadanému bodu barvu.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice bodu.
barva
barva (typ Color), která se má bodu nastavit. Viz funkci color. Pokud jde o obrázek s paletou nebo černobílý obrázek, použije se nejbližší dostupná barva.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.