Sfairadora

draw_icon

var_bmp <- draw_icon(x, y, ikona)
var_bmp <- draw_icon(x, y, ikona, mód)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí ikonu podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice levého horního rohu ikony.
ikona
ikona (typ Icon), která se má vykreslit.
mód
parametr typu Bool, určující, která obrázek se má vykreslit. Pokud je zadána hodnota TRUE, vykreslí se druhý obrázek ikony, v ostatních případech obrázek první. Pokud má ikona jen jeden obrázek, na tomto parametru nezáleží.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.