Sfairadora

draw_circle

var_bmp <- draw_circle(x, y, r, výplň)
var_bmp <- draw_circle(x, y, r, výplň, obrys)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce do obrázku v této proměnné vykreslí kruh či kružnici podle zadaných parametrů.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice středu kruhu.
r
poloměr kružnice.
výplň
výplň kruhu.
obrys
styl čáry pro vykreslení kružnice. Pokud není obrys zadán, vykreslí se kruh bez obrysu.

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.