Sfairadora

dispel_in_table

dispel_in_table()
Pokud je výraz, který tuto funkci vyvolal, uložen dispelu umístěném v tabulce, vrátí TRUE, jinak FALSE.
Pokud výraz není u dispelu, je výsledkem chyba.