Sfairadora

deg

deg(radiány)
stupně deg
První varianty operátoru převádí radiány na stupně. Druhá varianty převádí stupně na radiány.
Příklady:
sin(30 deg) vypočte sinus 30°
deg(arcsin(0.5)) určí hodnotu arcus sinus 0,5 ve stupních

Viz též