Sfairadora

Snížení hodnoty

--x
x--
Výraz x musí určovat proměnnou či datovou položku (l-hodnotu) některého z typů Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword nebo Date. Obě verze operátoru sníží hodnotu uloženou v proměnné (datové položce) o jedničku. První verze operátoru vrací jako výsledek již sníženou hodnotu (preinkrementace), druhá verze operátoru vrací hodnotu před snížením (postinkrementace).
Pokud by výsledek odčítání přesáhl minimální hodnotu daného typu, dojde k podtečení, které se nepovažuje za chybu.
Operátor je zkratkou za x = x - 1.
Příklad:
var Int x;
var Int y;
var Int z;
x = 10;
y = --x;
// x i y mají nyní hodnotu 9
z = x--;
// x má hodnotu 8, z má hodnotu 9

Viz též