Sfairadora

  • Referenční příručka

cos

cos(x)
Vypočte hodnotu cosinus. Parametr je reálné číslo, úhel v radiánech. Pro převod stupňů na radiány lze použít funkci deg.

Viz též