Sfairadora

Konstanty

Zde je souhrn symbolických konstant použitelných v jazyce Enki. U každé konstanty je pro informaci uvedena její numerická hodnota. Tato hodnota by však neměla být používána místo symbolického zápisu, je uvedena jen pro potřeby ladění výrazů.