Sfairadora

Interpretace hodnoty přepínače zobrazení

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
VI_CASE_LIST (0)
Hodnota se vyhledá v seznamu case_list.
VI_DISPEL (1)
Hodnota je přímo definice dispelu. Musí být typu Dispel_def.