Sfairadora

Styly podtržení

Tyto konstanty slouží k nastavení hodnoty atributu formát znaků styl podtržení.
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
UL_NORMAL (0)
Běžné jednoduché podtržení.
UL_DOUBLE (1)
Dvojité podtržení.
UL_DOTTED (2)
Tečkované podtržení.
UL_WORD (3)
Jednoduché podtržení pouze slov (mezi slovy je podtržení přerušeno).
UL_DASH (4)
Čárkované podtržení.
UL_DASHD (5)
Čerchované podtržení (čárka-tečka).
UL_DASHDD (6)
Čerchované podtržení (čárka-tečka-tečka).
UL_HAIR (7)
Velmi tenké podtržení.
UL_THICK (8)
Tlusté podtržení.
UL_WAVE (9)
Podtržení vlnovkou.
Ne všechny styly stávají implementace Sfairadory vykresluje. Všechny konstanty jsou zahrnuty z důvodů kompatibility s RTF.

Viz též