Sfairadora

Výběr názvu souboru

Tyto konstanty určují vlastnosti dialogu pro výběr názvu souboru. Hodnoty se kombinují binárním operátorem | (např. SFN_SAVE|SFN_OVERWRITE_PROMPT).
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
SFN_MUST_EXIST 0x0001)
Lze zadat jen název existujícího souboru.
SFN_SAVE (0x0002)
Název slouží k uložení souboru (jinak k otevření).
SFN_CREATE_PROMPT (0x0008)
Pokud je zadán název neexistujícího souboru, uživatel bude dotázán, zda se má soubor vytvořit.
SFN_OVERWRITE_PROMPT (0x0010)
Pokud je zadán název existujícího souboru, uživatel bude dotázán, zda má být soubor přepsán.

Viz též