Sfairadora

Zarovnání pozice dispelu

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
SAME_POS_NONE (0)
Pozice se nezarovnává.
SAME_POS_X (1)
Shodná vodorovná pozice relativně k rodiči.
SAME_POS_Y (2)
Shodná svislá pozice relativně k rodiči.
SAME_ABS_POS_X (3)
Shodná vodorovná pozice relativně k oknu.
SAME_ABS_POS_Y (4)
Shodná svislá pozice relativně k oknu.