Sfairadora

Akce nastavení hodnoty

Konstanty udávají způsob, jímž se u sdruženého zobrazení vykoná funkce nastavení hodnoty (funkčnost rádiového tlačítka).
Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
RB_DELAYED (0)
Hodnota se nastaví po uplynutí určité krátké doby po aktivaci. Pokud je sdružené zobrazení aktivováno jen velmi krátkou dobu (uživatel přejíždí kurzorem po seznamu), nastavení hodnoty se vůbec neprovede.
RB_IMMEDIATE (1)
Hodnota se nastaví okamžitě po aktivaci.
RB_PRESSED (2)
Hodnota se nastaví klepnutím myší nebo stisknutím klávesy Enter.