Sfairadora

  • Referenční příručka

Režim označování prvků sekvence

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
MARKING_DISABLE (0)
Je zakázáno označovat prvky.
MARKING_ENABLE (1)
Prvky lze označovat, označení bude zrušeno při deaktivaci editoru.
MARKING_PERSISTENT (2)
Prvky lze označovat, označení přetrvá deaktivace editoru.