Sfairadora

Pozice textu popisku

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
TEXT_POS_LEFT (0)
Text je vlevo od svislé čáry.
TEXT_POS_RIGHT (2)
Text je vpravo od svislé čáry.
TEXT_POS_ABOVE (0)
Text je nad vodorovnou čárou.
TEXT_POS_BELOW (2)
Text je pod vodorovnou čárou.
TEXT_POS_IN (0)
Text je uvnitř rámečku.
TEXT_POS_OUT (2)
Text je vně rámečku.
TEXT_POS_OVER (1)
Text je přes čáru či rámeček.