Sfairadora

Ohraničení popisku

Konstanty jsou typu Int.
Název
Popis
LT_SIMPLE (0)
Bez ohraničení.
LT_HORIZONTAL_LINE (1)
Vodorovná čára.
LT_VERTICAL_LINE (2)
Svislá čára.
LT_FRAME (3)
Rámeček.